Karasjok Samenes hovedstad

Karasjok, på nordsamisk Kárášjohka, er en kommune i Finnmark i Norge. Den er landets nest største kommune i utstrekning med et areal på 5 464 km². Kommunen grenser til Finland, og i Norge til Kautokeino i vest og sørvest, Alta i nordvest, Porsanger i nord og Tana i nordøst

Viktige næringer er bl.a. reindrift og jordbruk med tillegg av utmarksnæringer som jakt og fiske. Reindriftsnæringen har stått sentralt som en videreutvikling fra oldtidens jakt- og fangstsamfunn.